PROGRAM:

Podstawy Coachingu relacji – struktura sesji coachingowej 

 • Co wpływa na jakość relacji ? 
 • Cechy i rodzaje miłości..Miłość toksyczna a dojrzała
 • Po co jesteś lub chcesz być w związku? / Po co jesteś singlem?
 • Różnice w komunikacji płci

Podstawy relacji z samym sobą – fundamenty tożsamości JA

 • Moje Ja idealne a Ja realne
 • Moje poczucie własnej wartości  – jak wpływa na na jakość relacji
 • Praca z wewnętrznym dzieckiem
 • Mechanizmy obronne – jakie są, kiedy I dlaczego je stosujemy, jak wpływają na jakość relacji

Podstawy relacji z Bogiem

 • Mój Obraz Boga
 • Moje „Ja”  w oczach Boga
 • Wzmacnianie relacji z Bogiem
 • Model serca

Podstawy relacji z drugim człowiekiem

 • 7 języków życia – program umożliwiający rozpoznanie i zdefiniowanie podstawowych problemów w komunikacji międzyludzkiej oraz znalezienia praktycznego i skutecznego rozwiązania.
 • Podstawy analizy transakcyjej : dorosły, rodzic i dziecko

Umiejętności coacha relacji: teoria i warsztaty praktyczne 

 • Techniki coachingowe w pracy z parami
 • Inteligencja Emocjonalna w coachingu relacji
 • Zestaw technik i narzędzi w pracy coacha relacji
 • Praktyczne sesje coachingu relacji
 • Rozpoczęcie własnej praktyki coachingowej i promocja siebie, jako coacha relacji