Terminy nowej edycji :

5-6.12.20;

23-24.01.21;

20-21.02.21;

20-21.03.21;

24-25.04.21;

22-23.05.21

CENA: 4000,- + 23%VAT ( możliwość zapłaty w ratach )

OFERTĘ KIERUJEMY DLA TYCH, KTÓRZY : 

  • Chcą zdobyć umiejętności budowania dojrzałych relacji z samym sobą, z Bogiem i z drugim człowiekiem
  • Pragną żyć pełnią życia i cieszyć się owocami dojrzałej miłości każdego dnia
  • Pragną na nowo odbudować swoje życie po nieudanych związkach lub też relacjach w sferze zawodowej
  • Chcą pracować z osobami będącymi w kryzysie relacji
  • Chcą doświadczyć sprawdzonego programu i nabyć umiejętności coacha relacji
  • Pragną wznieść na wyższy poziom swoje kwalifikacje coachingowe

Warunkiem przyjęcia  jest: Rozmowa wstępna; decyzja Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie formularza zgłoszenia, wniesienie w terminie wymaganych opłat.

Zaliczenia

Zaliczenia zajęć odbywają się na podstawie obecności, aktywności podczas zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, sprawdzana na każdych zajęciach.

W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest opuszczenie do 2 dni zajęć teoretycznych w ciągu roku, ale na dyplomie podana będzie faktyczna liczba godzin.

( Program w zakładce na stronie głównej )