TERMINY:

6 WEEKENDÓW- GODZ: 9.00-17.00

23/24       Listopad     2019       Weekend 1

14/15       Grudzień     2020      Weekend 2

04/05       Styczeń      2020       Weekend 3

08/09       Luty            2020       Weekend 4

28/29       Marzec       2020      Weekend 5

09/10       Maj             2020       Weekend 6

CENA: 3500,- + 23%VAT ( możliwość zapłaty w ratach )

OFERTĘ KIERUJEMY DLA TYCH, KTÓRZY : 

  • Chcą zdobyć umiejętności budowania dojrzałych relacji z samym sobą, z Bogiem i z drugim człowiekiem
  • Pragną żyć pełnią życia i cieszyć się owocami dojrzałej miłości każdego dnia
  • Pragną na nowo odbudować swoje życie po nieudanych związkach lub też relacjach w sferze zawodowej
  • Chcą pracować z osobami będącymi w kryzysie relacji
  • Chcą doświadczyć sprawdzonego programu i nabyć umiejętności coacha relacji
  • Pragną wznieść na wyższy poziom swoje kwalifikacje coachingowe

Warunkiem przyjęcia  jest: Rozmowa wstępna; decyzja Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie formularza zgłoszenia, wniesienie w terminie wymaganych opłat.

Zaliczenia

Zaliczenia zajęć odbywają się na podstawie obecności, aktywności podczas zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, sprawdzana na każdych zajęciach.

W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest opuszczenie do 2 dni zajęć teoretycznych w ciągu roku, ale na dyplomie podana będzie faktyczna liczba godzin.

( Program w zakładce na stronie głównej )