Uczyć innych tworzenia relacji z Bogiem, z sobą i z innymi ludźmi